Záruční a pozáruční servis a pravidelná údržba


Závlahy dodáváme na klíč, nebo poskytneme odborný návrh a dodávku materiálu. Při montáži závlahového systému svépomocí jsme schopni zajistit zákazníkovi odborný dohled. Součástí každé zakázky je podrobný návod v češtině

Záruka

Společnost RM pro s.r.o. poskytuje pro všechny nově nainstalované závlahové systémy standardně záruku 36 měsíců, která při podpisu smlouvy o pravidelném servisu a údržbě může být rozšířena až na 60 měsíců.

 

Servis

Vzhledem k našim mnohaletým zkušenostem v oboru, potřebnému technickému vybavení a velkému počtu servisních dílů jsme schopni většinu závad odstranit do 48 hodin od nahlášení, a to jak u námi realizovaných závlah, tak i u závlah ostatních. Dále provádíme celoroční údržbu systémů, včetně odstávky na zimu a jarního znovuuvedení do provozu u všech typů a značek.