Závlahy parků a veřejných areálů


Parky, sady a veřejná prostranství

Ruku v ruce s výstavbou nových komerčních zón, obytných celků a občanské vybavenosti je kladen důraz i na zkvalitnění životního prostředí obyvatel. Zakládají se nové parkové plochy, budují sportoviště a veřejné i firemní areály dostávají novou podobu. Stále běžnějším technickým prvkem sadových úprav jsou automatické zavlažovací systémy. Zavlažovací systémy jsou vhodné pro všechny typy aplikací - od zahrad rodinných domů až po rozsáhlé systémy na golfových hřištích, kde jsou na všechny prvky systému kladeny ty nejvyšší nároky.

Kromě systémů pro golfová hřiště je každoročně instalováno několik set systémů v zahradách rodinných domů, několik desítek systémů v komerčních areálech a parcích nejrůznější velikosti. Nelze vynechat ani tenisové dvorce, ať už travnaté nebo antukové a různé speciální systémy jako například snižování prašnosti prostředí nebo zavlažování rekultivovaných skládek odpadu. Velmi často jsou zavlažovací mikrosystémy aplikovány pro interiérovou zeleň. Zejména se pak používají kapkovače a rozprašovací mikrotrysky, které jsou využívány nejen k zavlažování výsadeb, ale rovněž k udržování vysoké vlhkosti prostředí.

Pro všechny typy realizací nabízíme vždy nejvhodnější typy postřikovačů osvědčené z desítek veřejných parků a komerčních areálů po celém světě a také optimální řešení ovládacího systému. Pro trávníkové plochy jsou vhodné výsuvné postřikovače s vysokou odolností proti vandalismu, výsečovou pamětí a s vestavěnou regulací tlaku. Všechny postřikovače jsou montovány na tzv. "protivandalní" spojky, které znesnadňují odcizení postřikovače. Základními požadavky na automatický ovládací systém je snadná a jednoduchá obsluha, bezproblémová etapizace a zároveň maximální flexibilita celého ovládacího systému, která je základním předpokladem hospodárného provozu. Používají se jak klasické ovládací jednotky na 240V, tak i ovládací systémy na 9V baterie, které připojení na 240V nevyžadují a zároveň splňují nejvyšší požadavky na odolnost proti vandalismu. Všechny komponenty ovládání jsou umístěny v podzemních šachtách a jsou tak dobře ukryty před nenechavci. Systém může být doplněn radiovým ovládáním, takže je možno veškeré programy upravovat a spouštět přímo z plochy bez nutnosti otevírat šachty.